Subnavigatie

Stappenplan kavel kopen

Zelf een nieuwbouwwoning bouwen is een spannende onderneming, maar wel één met een schitterend resultaat. Hoe gaat dit in zijn werk? De kunst is om het stap voor stap aan te pakken. Over het algemeen doorloopt u de volgende stappen:

 • Orientatie en inschrijven

  Om te beginnen moet je onderzoeken wat je graag wilt. Dit is tenslotte de kans om je ideale woning te gaan bouwen.

  Wat vind je mooi en past deze stijl eigenlij wel in het beeldkwaliteitsplan. Hoeveel slaapkamers of wil je misschien levensloopbestendig bouwen. En natuurlijk; wat is je budget? Hoeveel wil je en kunt je uitgeven, wat zijn de financieringsmogelijkheden? Ook kun je alvast nadenken over materialisatie en bijvoorbeeld energieverbuik en installaties in de nieuwe woning. Heb jij je woonwensen en budget op een rijtje? Dan kan je je inschrijven voor je ideale kavel.

 • Kavel en optieperiode

  Heb je je ingeschreven voor één of meer kavels? dan moet je wachten op de toewijzing. 
  Zijn er meerdere gegadigden voor een kavel dan zal er worden gekeken naar de kwaliteit van inschrijving. Wij vragen op het inschrijfformulier een aantal persoonlijke gegevens zoals contactgegevens en financiële gegevens zoals inkomen, de geschatte waarde van een eventuele eigen woning, spaargeld, eigen vermogen en de financiële gegevens komen aan bod.

  Wat doen we met deze persoonlijke gegevens?
  Je financiële gegevens gebruiken we uitsluitend voor een eerste selectie. Om teleurstelling te voorkomen en het toewijzingsproces zo goed mogelijk te laten verlopen, kijken we naar je inkomen. De hoogte van het inkomen is niet bepalend voor toewijzing. We willen alleen voorkomen dat mensen een woning toegewezen krijgen die zie niet kunnen financieren. Uiteraard houden we hierbij rekening met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Indien gewenst kunnen je gegevens direct verwijderd worden na inschrijving. je hoeft hiervoor alleen maar een mail te sturen naar nieuwbouw@mooieplek.nl

  Optie op een kavel
  Krijg je een optie op uw kavel, dan word je uitgenodigd voor een informatiegesprek bij één van onze makelaars. Je krijgt dan informatie over de koop van een vrije kavel en je kunt je vragen stellen. Als je besluit dat je je droom wilt waarmaken en de intentie uitspreekt om te gaan kopen dan teken je eerst een optieovereenkomst. De kavel wordt dan gereserveerd voor een periode van 3 maanden hiervoor betaal je een vergoeding van € 2500,= , die bij de aankoop van de kavel wordt verrekend met de grondprijs. 

  Voorfinanciering
  Het is belangrijk te weten dat je ook al kosten moet maken in het voortraject, tot de daadwerkelijke koop van de grond. Het is afhankelijk van de bank of deze kosten met een hypotheek te financieren zijn. Het gaan onder andere om de volgende kosten ; optievergoeding op de grond, leges voor de vergunning, kosten voor bouwbegeleiding of architect etc. Verdiep je hierin tijdig.

 • Van schetsontwerp naar definitief ontwerp

  In deze fase ga je samen met onze projectarchitect Adema werken aan je ideeën en aan het ontwerp. In stadsdock is Adema Architecten verantwoordelijk voor het toetsen van de bouwplannen aan BKP alvorens je naar Welstand gaat.

  Je dient goedkeuring te hebben van onze projectarchitect voor u uw plannen indient bij de gemeente. Wens je niet samen te werken met onze projectarchitect maar heb je een eigen architect, dan dient jouw architect zijn plannen voor te leggen bij Adema Architecten alvorens je de plannen indient bij de gemeente  (hier betaalt u een  vergoeding voor van € 2.500,= voor projectbegeleiding).

  Schetsontwerp
  Het schetsontwerp werkt je uit tot een voorlopig ontwerp. Dit wordt getoetst door architect Adema. Het voorontwerp moet vervolgens worden goedgekeurd oor de gemeente en/of welstand.

  Definitief ontwerp
  De volgende stap is het Definitief Ontwerp. DO is de vertaling van de VO naar technisch realiseerbare bouwtekeningen. Op basis van het DO dient u de vergunningaanvraag in via het omgevingsloket.
  Het toetsen van de aanvraag voor een omgevingsvergunning door de gemeente duurt gemiddeld 14 weken (8 weken + 6 weken bezwaartermijn). 

 • Koopovereenkomst, notaris en levering

  Indien de optant aan de ontwikkelaar gedurende de looptijd van de optieperiode schriftelijk te kennen geeft tot koop te willen overgaan, zal de ontwikkelaar de koopovereenkomst opmaken en digitaal ter ondertekening toezenden

  De nieuwbouwmakelaars zal vervolgens de koopakte toelichten en eventuele vragen beantwoorden. 

  De eigendomsoverdracht van de kavel op grond van de koopovereenkomst vindt plaats door middel van het passeren van een daartoe strekkende notariële akte van levering bij onze projectnotaris Groenewegen in Heerenveen. De eigendomsoverdracht vindt plaats ‘vrij op naam’ en derhalve zijn alle daarmee gemoeide kosten, met inbegrip van de kosten met betrekking tot de kadastrale uitmeting van de kavel, voor rekening van Zwanenburg projecten. De kosten voor het eventueel vestigen van een hypotheek komen voor rekening en risico van de koper. Tenzij partijen nadrukkelijk anders overeen zijn gekomen, vindt het passeren van de akte van levering plaats binnen vier weken na het ondertekend zijn van de koopovereenkomst door beide partijen.